Curriculum Vitae15 May 2015

Basir Çupa, PD (APPD), CV

Ky është kurrikulumi jetësor i publikuar nga kandidati i Partisë Demokratike për bashkinë Klos.

Author: BIRN Tirane
Print

Basir Cupa

Basir Cupa

EDUKIMI

Universiteti I Tiranës

Fakulteti  Ekonomik

Diplomuar në korrik të vitit 1990

 

EKSPERIENCA  PUNE:

 

Shtator  1990- Mars  1991                        Përgjegjës NTSH  KLOS

Mars     1991- Gusht  1993                        Drejtor        NTSH   KLOS

Gusht    1993-  Dhjetor 2003                     Biznes  Privat

Dhjetor  2003-Dhjetor   2005                     Nënkryetar I Bashkisë Klos

Janar 2006- Maj  2007                               Drejtor I Rrugëve Nacionale Mat

Maj   2007- Nëntor 2009  Përgjegjës Sektori Mat I Drejtorisë Rajonale të Rrugëve Dibër

Nëntor  2009- Tetor 2013                           Drejtor I Filialit të Postës SHA  Mat.

 

KUALIFIKIME PERSONALE

 

Kurs për menaxhimin në drejtim të administrimit të sipërmarrjes

Kurs për legjislacionin tatimor dhe biznesin në Shqipëri

Kurs për prokurimin public me mjete elektronike

Kurs për aftësinë udhëheqëse të këshillave bashkiake

 

ANGAZHIMI   POLITIK

 

Antarësuar në PD në Mars 2001, si kryetar I Seksionit të PD Klos 2.

Viti 2002 e në vazhdim anëtar I kryesisë së degës së PD Mat.

Viti 2004-2014 kryetar I grupseksionit të PD Bashkia Klos

2007 e në vazhdim Kryetar I Këshillit Bashkiak Klos

Aktualisht  nënkryetar I degës së PD Mat.

 

NJOHURI TË  GJUHËVE TË HUAJA

Njohuri  në gjuhën ruse.