Lista

Profile 10 Jun 2015

Kandidatët për këshilltarë në Urën Vajgurore

Lista shumëemërore e kandidatëve për këshillin bashkiak të bashkisë Urën Vajgurore

Profile 10 Jun 2015

Kandidatët për këshilltarë në Tepelenë

Lista shumëemërore e kandidatëve për këshillin bashkiak të bashkisë Tepelenë

Profile 10 Jun 2015

Kandidatët për këshilltarë në Skrapar

Lista shumëemërore e kandidatëve për këshillin bashkiak të bashkisë Skrapar

Profile 10 Jun 2015

Kandidatët për këshilltarë në Selenicë

Lista shumëemërore e kandidatëve për këshillin bashkiak të bashkisë Selenicë

Profile 10 Jun 2015

Kandidatët për këshilltarë në Sarandë

Lista shumëemërore e kandidatëve për këshillin bashkiak të bashkisë Sarandë

Profile 10 Jun 2015

Kandidatët për këshilltarë në Roskovec

Lista shumëemërore e kandidatëve për këshillin bashkiak të bashkisë Roskovec

Profile 10 Jun 2015

Kandidatët për këshilltarë në Pustec

Lista shumëemërore e kandidatëve për këshillin bashkiak të bashkisë Pustec

Profile 10 Jun 2015

Kandidatët për këshilltarë në Poliçan

Lista shumëemërore e kandidatëve për këshillin bashkiak të bashkisë Poliçan

Profile 10 Jun 2015

Kandidatët për këshilltarë në Pogradec

Lista shumëemërore e kandidatëve për këshillin bashkiak të bashkisë Pogradec

Profile 10 Jun 2015

Kandidatët për këshilltarë në Përmet

Lista shumëemërore e kandidatëve për këshillin bashkiak të bashkisë Përmet

Load More

Harta

Harta Interaktive - Harta interaktive me informacione të detajuara mbi Bashkitë dhe njësitë administrative përbërese

Analiza

A ka prapavijë elektorale reforma administrativo-territoriale? - Është komentuar shumë se harta e re me 61 bashki është një përpjekje nga e majta në qeveri për të marrë zgjedhjet në tavolinë. Por a ka qenë kjo prapavija e ndarjes së re administrativo-territoriale të Shqipërisë?
Reforma territoriale dhe eficenca ekonomike - Me 61 njësi, Shqipëria do të reduktojë kostot administrative. Por nuk duhet harruar se zhvillimi ekonomik i qëndrueshëm dhe i ekuilibruar nuk buron vetëm nga burokracitë e shfryra.
Reforma territoriale kërcënon demokracinë vendore - Sistemi i ri i administrimit të territorit rrezikon të margjinalizojë më tej peshën elektorale të shumë komuniteteve të vogla në Shqipëri, veçanërisht zonave rurale, përfaqësimi i të cilave në këshillat e ardhshme bashkiake duket shumë i pamundur.