Profile10 Jun 2015

Kandidatët për këshilltarë në Pustec

Lista shumëemërore e kandidatëve për këshillin bashkiak të bashkisë Pustec

Author: BIRN Pustec
Print

Këtu janë emrat e kandidatëve për këshillin bashkiak, të cilët garuan në zgjedhjet e vitit 2015. Nëse interesoheni për listën e këshilltarëve të zgjedhur, ju lutemi vizitoni faqen:

http://pushtetivendor.reporter.al/anetaret-e-keshillit-bashkiak-ne-pustec/

Këtu do të gjeni emrat e kandidatëve për këshilltarë bashkiakë të dorëzuara nga partitë politike dhe të miratuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri më 30 maj 2015. Renditja e partive në dokument është kryer në këtë mënyrë: në fillim gjenden listat e Partisë Socialiste, Partisë Demokratike, Lëvizjes Socialiste për Integrim, Partisë Republikane, Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet dhe Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut. Pjesa tjetër e partive kanë renditje rastësore.

Lista shumemërore për këshilltarë të bashkisë Pustec

Partia Socialiste

Nr. Kandidat Data e Lindjes Gjinia
1 ZHIFKO SPIRO VOJO 28.05.1971 M
2 ADELINA CFETKO TERPO 09.01.1974 F
3 NIKO GJERGJI SOTIR 15.09.1974 M
4 ELONA TAQI NIKOLLA 17.09.1988 F
5 VASIL PANDELI MITRE 13.08.1963 M
6 NEVENA TODOR ARGJIR 18.06.1991 F
7 SPIRO JORGJI PANDO 30.01.1956 M
8 ANDONETA RATKO JANKULLA 28.09.1987 F
9 PETRAQ VANGJEL SHUMKA 03.02.1965 M
10 ROSINKA SOFRE THEMELKO 26.03.1967 F
11 SPASE MIHAL ARGJIR 11.06.1967 M
12 SPASA RISTE MITREVSKI 23.05.1987 F
13 SOTIR GJERGJI SHKEMBI 27.02.1969 M
14 ZHYLJETA KERSTIN VANGJELOFSKI 15.02.1979 F
15 THANAS PETRO NECOFSKI 06.05.1994 M

Partia Demokratike

Nr. Kandidat Data e Lindjes Gjinia
1 DRAGAN VASIL MITRE 09.02.1976 M
2 SPASA PANDO ZHYRKO 09.11.1959 F
3 MIALLAQ KRISTO NIKOLLA 02.01.1978 M
4 PARA SOTIRAQ TANE 07.05.1991 F
5 SPIRO ZHIFKO JANKULLA 15.09.1966 M
6 TODORA ALEKS GRAZHDANI 04.03.1995 F
7 ILIR TAQI APOSTOLLOVSKI 09.03.1983 M
8 VJOLLCA PETRE KRISTO 16.09.1971 F
9 ARGJIR BOSILKO SIMON 13.08.1972 M
10 DANJELA NIKO TRAJKO 16.06.1976 F
11 SPASE PANDO TERPO 05.07.1985 M
12 NADA MITRE TANE 31.08.1986 F
13 NESTI BOSILKO KITAN 28.01.1988 M
14 KATERINA TANE VANGJELOVSKI 31.10.1986 F
15 BOJAN ALEKS KRISTO 06.08.1977 M

Levizja Socialiste per Integrim

Nr. Kandidat Data e Lindjes Gjinia
1 JANI GOCE APOSTOL 22.05.1965 M
2 ADELINA VANGJEL DUMA 24.05.1977 F
3 KIÇO POSTOL MITRE 20.10.1985 M
4 ALIDA TAQI MITRE 09.09.1981 F
5 XHOXHI ALEKS MALEVSKI 26.08.1986 M
6 ANILA PETRO TRAJKO 13.07.1977 F
7 TANE PETRO DUMA 11.12.1991 M
8 ZHANI GJERGJI GJORGJI 28.05.1962 F
9 TAQI DINE SHKËMBI 28.08.1956 M
10 DITO LEKO THANAS 25.12.1958 F
11 ARJAN ALEKS NIKOLA 07.01.1989 M
12 ANA JORGJI THANASI 12.07.1972 F
13 TAQO STEFAN NASTO 21.01.1973 M
14 JONKA SOTIRAQ VURMO 15.10.1986 F
15 TAQO CFETKO NESTOR 20.12.1970 M

Partia Republikane

Nr. Kandidat Data e Lindjes Gjinia
1 KRISTO CFETKO CFETKO 08.01.1978 M
2 LIDIJA SPIRO MITRE 23.02.1990 F
3 TANE PANDO TRAJCE 18.07.1992 M
4 KRISTINA RADE PAPA 24.09.1986 F
5 GJERGJI CFETKO CFETKO 10.04.1983 M
6 CVETA GJERGJI PAPA 11.05.1955 F
7 SPASE EFTIM NESTOR 03.08.1955 M
8 NIKOLETA SPASE CFETKO 25.04.1981 F

Fryma e Re Demokratike

Nr. Kandidat Data e Lindjes Gjinia
1 NIKO STILJAN TRAJKO 25.05.1981 M
2 NIKOLINA ANDON MITRE 24.03.1985 F
3 JANI KOSTA TRAJCE 05.11.1982 M
4 THEODHORA SPIRO TRAJKO 06.12.1968 F
5 NESTI BOJCE MITRE 08.04.1953 M
6 MILLANKA EFTIM TRAJKO 23.09.1956 F
7 SANDI ANDON JANKULLA 13.11.1987 M
8 VASILIKA KOSTA TRAJKO 15.11.1993 F
9 GJERGJI STILJAN TRAJKO 23.12.1983 M
10 ANILA PETRE TRAJKO 13.07.1977 F

 

Aleanca e Maqedonise per Integrim

Nr. Kandidat Data e Lindjes Gjinia
1 BERTI THANAS MIHALI 19.08.1973 M
2 IRENA MITODI VASILOVSKI 01.08.1982 F
3 ROPI JANE TRAJKO 28.10.1975 M
4 SVETLLANA ANDON JANKULLA 07.07.1992 F
5 VASIL KERSTIN STERJOVSKI 17.05.1982 M
6 VALENTINA ALEKS VURMO 21.02.1971 F
7 BERTI PANDO STOJAN 07.05.1974 M
8 VALBONA GAQO SOTIROVSKI 16.02.1970 F
9 FREDI RISTO KRISTO 06.07.1987 M
10 VASILKA STEFAN SIMONOFSKI 17.05.1967 F
11 CVETKO TANCE NIKOLLA 19.03.1963 M
12 MARIA GJELE SOTIRI 30.07.1991 F
13 STAVRI KRISTO MALE 21.07.1985 M
14 LINDITA ALEKS KITANI 30.11.1987 F
15 GJERMAN VIDAN MILE 08.11.1968 M

 

Partia e Punes se Shqiperise

Nr. Kandidat Data e Lindjes Gjinia
1 KRISTO THANAS AGO 05.06.1957 M
2 ELENI LLAZO KOLAMOFSKI 07.04.1969 F
3 NIKOLLA MIHAL JORGJI 02.12.1948 M
4 DONIKA FOTO THANAS 11.12.1982 F
5 THEMELKO STAVRE VANGJELOFSKI 17.12.1947 M
6 DONIKA FOTO KOLAMOFSKI 04.09.1967 F
7 TRAJAN PAVLLO DAMO 23.01.1962 M
8 SANDRA TODOR THANAS 27.05.1944 F