Posts by: BIRN

Profile 10 Jun 2015

Kandidatët për këshilltarë në Urën Vajgurore

Lista shumëemërore e kandidatëve për këshillin bashkiak të bashkisë Urën Vajgurore

Profile 10 Jun 2015

Kandidatët për këshilltarë në Tepelenë

Lista shumëemërore e kandidatëve për këshillin bashkiak të bashkisë Tepelenë

Profile 10 Jun 2015

Kandidatët për këshilltarë në Skrapar

Lista shumëemërore e kandidatëve për këshillin bashkiak të bashkisë Skrapar

Profile 10 Jun 2015

Kandidatët për këshilltarë në Selenicë

Lista shumëemërore e kandidatëve për këshillin bashkiak të bashkisë Selenicë

Profile 10 Jun 2015

Kandidatët për këshilltarë në Sarandë

Lista shumëemërore e kandidatëve për këshillin bashkiak të bashkisë Sarandë

Profile 10 Jun 2015

Kandidatët për këshilltarë në Roskovec

Lista shumëemërore e kandidatëve për këshillin bashkiak të bashkisë Roskovec

Profile 10 Jun 2015

Kandidatët për këshilltarë në Pustec

Lista shumëemërore e kandidatëve për këshillin bashkiak të bashkisë Pustec

Profile 10 Jun 2015

Kandidatët për këshilltarë në Poliçan

Lista shumëemërore e kandidatëve për këshillin bashkiak të bashkisë Poliçan

Profile 10 Jun 2015

Kandidatët për këshilltarë në Pogradec

Lista shumëemërore e kandidatëve për këshillin bashkiak të bashkisë Pogradec

Profile 10 Jun 2015

Kandidatët për këshilltarë në Përmet

Lista shumëemërore e kandidatëve për këshillin bashkiak të bashkisë Përmet

Load More