Curriculum Vitae10 May 2015

Luan Sallaku, LSI (ASHE), CV

Ky është jetëshkrimi i kandidatit të bashkisë Vorë.

Author: BIRN Tiranë
Print

Luan Sallaku

Luan Sallaku

Eksperinca ne pune

1998-2002 – Administrator i Subjektit ‘’Sallaku Constrution’’ s.r.l (Operon ne fushe e ndertimeve ,ne  zonen e Abruzzo ,Itali. Konstruksione metalike, afinature dhe ndertimi dhe rikosntruktime objektesh te ndrsyhme.)

2003-2015 – Administrator i Subjektit ‘’Vellezerit Sallaku ‘’ sh.p.k

(Operon ne fushen e Import-eksport,tregti me shumice dhe pakice,ndertim ,sherbime transporti)

2000-2010 – Bashkepunim partneriteti me kompanite prodhuese Italiane ‘’Ca dei frati S.R.L’’

2005-2015 – Bashkepunim partneriteti me kompanite prodhuese italiane ‘’Tollo S.R.L’’. Si dhe pjesemarres dhe organizator i panaireve nderkombetare Itali-France-Gjermani

2008-2015 – Pjesemarres ne forume te ndryshme nderkombetare te prodhimtarive te imputeve bujqesore dhe blektorale.

2013-2015 – Kryetar i bordit te prinderve prane shkolles nentevjecare Vore

Arsimimi

2005-2009 – Universiteti Bujqesor i Tiranes, Fakulteti i Ekonomikut dhe Agrobiznesit dega Menaxhim Agrobiznes

2012-2014 – Master i Shkencave ne Administrim Biznes

2013-2014 – Kurs Kualifikimi 1 Vjecar per gjuhen Angleze

Aftesi Personale dhe kompetence

Gjuhe te huaja  Italisht –Shume mire/ Anglisht –shume mire/ Rusisht Mire

Kompjuter          Njohuri te mira te pragramit Microsoft Office, Internet, Excel.

Aftesi organizative          Aftesi shume te mira lidershipi, aftesi organizative te grupeve te punes ne fusha te ndryshme. Komunikimi shume i mire si me ekipin e punes dhe me partneret si brenda dhe jashte vendit.

Patente                Kategoria B