Curriculum Vitae19 May 2015

Petrit Sinaj, LSI (ASHE), CV

Ky është kurikulumi jetësor i publikuar nga kandidati i Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim për bashkinë Berat.

Author: BIRN Tiranë
Print

Petrit Sinaj

Petrit Sinaj

Emri / Mbiemri Petrit Sinaj
Adresa Rr. Antipatrea Berat, Shqiperi
Datëlindja 27.01.1975

Përvoja e punës
Data 21/09/2011 – aktualisht
Pozita Kryetar i Këshillit të Qarkut Berat
Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore Përfaqësimi Këshillin te Qarkut në marrëdhënie me organe
shtetërore, me organet e njësive të qeverisjes vendore, me persona fizikë dhe juridikë
vendas ose të huaj.
Emri dhe adresa e punëdhënësit Këshilli i Qarkut Berat, Rruga, BLV “Republika”
Lloji i biznesit apo sektori Arsimi i lartë

Data 18/11/2011 – 09/2011
Pozita Sekretar i Përgjithshëm i Prefekturës Berat
Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore Përgatitja dhe marrja e masave organizative për zhvillimin e mbledhjeve te këshillit administrativ, mbledhjeve te përmuajshme te punës ne çdo rreth dhe kontrollon e ndjek zbatimin e urdhrave, udhëzimeve e vendimeve te nxjerra nga prefekti. Kryerja e te gjitha detyrave qe delegohen nga prefekti dhe është përgjegjës përpara tij për zbatimin e tyre. Ne mungese te Prefektit, përgjigjet përpara Këshillit te Ministrave për detyrat qe me ligj i ngarkohen prefekturës.
Emri dhe adresa e punëdhënësit Prefektura e Qarkut Berat, Lagjia “28 Nentori”
Lloji i biznesit apo sektori Arsimi i lartë

Data 2008 – 2011
Pozita Drejtor i TV Onufri (TV Lokal në Qarkun e Beratit)
Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore Mbledhja e të dhënave, ndihma në përgatitjen e raportit hulumtues,lajme,kultura,promovim dhe botime……..etj.
Emri dhe adresa e punëdhënësit TV Onufri
Lloji i biznesit apo sektori Televizion Lokal

Data
1997 – 2009
Pozita Këshilltar dhe Anëtar Bordi në organizata si VUSH : HFA etj.
Emri dhe adresa e punëdhënësit Tiranë,Durrës,Lushnje,Berat
Lloji i biznesit apo sektori Organizatat e mësipërme,Këshillim,bërje dhe zbatim projektesh sociale,shëndetsore,edukative,kulturore …..etj.
Data 2000 – 2007
Pozita Botues dhe redaktues
Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore Botime dhe redaktime të materialeve të ndryshme mbi Shqipërinë në Hollandë,Angli,USA …etj.
Emri dhe adresa e punëdhënësit Organizatat e mësipërme.Botime me tematika edukative,shëndetësore,kulturore…etj.

Data 1995-1997
Pozita Mësues ne zonen e Beratit
Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore Mësimdhënie

Edukimi dhe trajnimet
Titulli i kualifikimit të fituar Diplomë në Fakultetin e Drejtësisë 2006-2009
Emri dhe lloji i organizatës që ofron edukimin dhe trajnimin Master i Shkencave në të drejtat civile
Titulli i kualifikimit të fituar Çertifikatë MS Office dhe INTEC në 2001

Lëndët kryesore/aftësitë e mbuluara

Programe të ndryshme kompjuterike dhe inxhinierike MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Project), Open Office, programe profesionale (Maple 10, etj) dhe internet

Titulli i kualifikimit të fituar Diplomë nga ABI nga 1997-2000
Lëndët kryesore/aftësitë e mbuluara
Programe të Këshillimit,Psikologjisë,Menaxhimit…etj.

Titulli i kualifikimit të fituar Diplomë në gjuhën angleze dhe italiane nga UT,Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në 2011

Titulli i kualifikimit të fituar
Lëndët kryesore/aftësitë e mbuluara
Stydy by Extension For All Nations-SEAN
Histori,Qytetërimet politike kohore dhe moderne ,Marrëdhëniet Ndërkombëtare ..etj.

Aftësitë dhe kompetencat personale

Gjuha amtare Shqipe
Aftësi dhe kompetenca sociale Aftësi dhe kompetenca shumë të mira sociale, duke konsideruar aftësitë e mira kolektive dhe ekipore të dëshmuara në shumë aktivitete grupore

Aftësi dhe kompetenca organizative Aftësi të dëshmuara në organizimin e ushtrimeve dhe provimeve në Fakultet.

-Cmime dhe certifikata vleresimi brenda dhe jashte vendit si: “ Ylli i Arte” (Stela D`ORO) nga Akademia Mbreterore ne Provinca di Brindisi, me motivacionin “ Për ndihmesë të shkëlqyer në shpalosjen e kulturës për zhvillimin social në rajonin e Beratit. Ka ofruar në mënyrë konstante solidaritet midis dy vendeve Shqipëri-Itali,në veçanti për afrimin e rajonit të Beratit me atë të Brindisit,si dhe për ndihmën e dhënë në iniciativat e projekteve humanitare”

Formimi Politik
2003-Kandidat per Kryetar Komune ne Qarkun e Beratit.
2006-Pjese e grupit te drejtimit te LSI-se per rrethin e Beratit.
2008-e aktualisht –Kryetar i LSI-se per Rrethin Berat.