Posts by: Adela Halo

Analysis 26 Apr 2015

A ka prapavijë elektorale reforma administrativo-territoriale?

Është komentuar shumë se harta e re me 61 bashki është një përpjekje nga e majta në qeveri për të marrë zgjedhjet në tavolinë. Por a ka qenë kjo prapavija e ndarjes së re administrativo-territoriale të Shqipërisë?

Analysis 26 Apr 2015

Reforma territoriale dhe eficenca ekonomike

Me 61 njësi, Shqipëria do të reduktojë kostot administrative. Por nuk duhet harruar se zhvillimi ekonomik i qëndrueshëm dhe i ekuilibruar nuk buron vetëm nga burokracitë e shfryra.

Analysis 26 Apr 2015

Reforma territoriale kërcënon demokracinë vendore

Sistemi i ri i administrimit të territorit rrezikon të margjinalizojë më tej peshën elektorale të shumë komuniteteve të vogla në Shqipëri, veçanërisht zonave rurale, përfaqësimi i të cilave në këshillat e ardhshme bashkiake duket shumë i pamundur.

Analysis 26 Apr 2015

Procesi i Reformës Administrativo-Territoriale: 2013-2014

Kjo analizë shqyrton procesin që çoi në ndryshimin e ndarjes administrative-territoriale të vendit duke u fokusuar te përmbushja e detyrimeve ligjore për këtë ndryshim. Këto përfshijnë detyrimet për argumentimin e nevojës për ndryshimin e ndarjes administrativo-territoriale, parashikimin e efekteve të ndryshimit të propozuar, informimin dhe konsultimin e palëve të prekura, e sidomos banorëve, dhe miratimin mbi bazën e një dakordësie të gjerë.

Load More